Βήμα 3: OK Ευχαριστώ [urlparam param="inf_field_FirstName" default="φίλε/η"/]. Και τελευταία ερώτηση ...